Author(s): Gharge Deepali, Bavaskar Sunil, Todkar Pavan, Dhabale Pandurang.

Email(s): deepali_gharge@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: Gharge Deepali*, Bavaskar Sunil, Todkar Pavan and Dhabale Pandurang
Government College of Pharmacy, Karad, Tal- Karad, Dist- Satara, 415124 State - Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 1,      Issue - 2,     Year - 2009


Cite this article:
Gharge Deepali, Bavaskar Sunil, Todkar Pavan,Dhabale Pandurang. Pharmacogenomics: An Overview. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics. 2009; 1(2): 59-65.
Recomonded Articles:

Author(s): Serene Adak, Dipesh Chakraborty, Himangshu S. Maji, Satakshi Basu, Pradip Roy, Sutanuka Mitra, Nabanita Mukherjee, Samarendra Barik, Arunava Goswami

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00009.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Anju Mary Daniel, Eby Aluckal, Giju Baby George, Mathews Baby

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00028.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Mamillapalli Vani, Mannem Vijaya Sai Sri, Padma Latha Khantamneni

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00014.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohit R. Patil, Mayur A. Chaudhari, Tushar A. Deshmukh

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00016.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Deepali, Bavaskar Sunil, Todkar Pavan,Dhabale Pandurang.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Manan A Patel, Chetan M Patel, Dipen B Patel, IS Anand , CN Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pallavi Salve, Rupali Kirtawade, Deepali Gharge, Pandurang Dhabale, Kishor Burade.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Patil SM, Maske AP Sapkale GN, Kure AB.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): PM.Patil, PD Chaudhari, Megha Sahu , NJ Duragkar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Jisha K, Venkateswaramurthy N, Sambathkumar R

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00007.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Jhakeshwar Prasad, S. Prakash Rao, Ashish Kumar Netam, Trilochan Satapathy

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00024.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Parag Jain, Anand Surana, Ravindra Pandey, Shiv Shankar Shukla.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): T. Naga Ravi Kiran, A. V. S. Madhu Latha, J. N. Sureshkumar, E. Sagar Reddy

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00013.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Venkateswaramurthy N, Ashli Raj V, Nisharani SS, Limna AL, Chandini S, Sambathkumar R

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00017         Access: Open Access Read More

Author(s): Ganesh G. Dhakad, Kaveri P. Tambe, Sangita P. Shirsat, Neha R. Jaiswal

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00030         Access: Closed Access Read More

Author(s): Ganesh G. Dhakad, Rohit V. Patil, Tejas I. Chaudhari, Paresh A. Patil.

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00030         Access: Open Access Read More

Author(s): Ghanshyam Sevak, Yashpal Singh Chauhan, Narendra Parihar, Mahendra Singh Rathore

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00018         Access: Closed Access Read More

Author(s): Ganesh G. Dhakad, Gayatri D. Patil, Ashwini C. Nikum, Sangita P. Shirsat

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00002         Access: Closed Access Read More

Author(s): Sakshi. B. Chaudhari, Harsha. S. Suryawanshi, Azam Z. Shaikh, S. P. Pawar, Ritik. S. Jain

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00026         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags