Author(s): Vadivelan R, Umasankar P, Dipanjan Mandal, Shanish A, Dhanabal S.P, Elango K.

Email(s): rv_sofia@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: Vadivelan R, Umasankar P, Dipanjan Mandal, Shanish A, Dhanabal S.P and Elango K
Department of Pharmacology, J.S.S College of Pharmacy, (Off campus of JSS University, Mysore) Ooty, Niligiris-643001
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 2,      Issue - 5,     Year - 2010


Cite this article:
Vadivelan R, Umasankar P, Dipanjan Mandal, Shanish A, Dhanabal SP, Elango K.Oxidative Stress Induced Diabetic Nephropathy. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics. 2010; 2(5): 321-323.
Recomonded Articles:

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, Das, GC Nanda.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Lubna Azmi, Shyam Sundar Gupta, Ila Shukla, Padam Kant, O. P. Sidhu, Ch. V. Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00001.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanase KG, Shinde NV, Bharti DK, Undale VR, Bhosale AV.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sathyaseelan Thennarasan, Subbiah Murugesan, Vajiravelu Sivamurugan

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00011.8         Access: Open Access Read More

Author(s): AV Jaydeokar, DD Bandawane, SS Nipate , PD. Chaudhari.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Suryawanshi CP, Patil VR, Chaudhari RY, Kale MK, Firake SD, Pimprikar RB, Patil MD, Yeshwante SB, Saindanem DS.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): SC Shivhare, Arjun O Patidar, KG Malviya, K Venkatesh , Kuldeep Rathod.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): SM Bhanushali, KM Modh, IS Anand, CN Patel , JB Dave.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Jhakeshwar Prasad, Ashish Kumar Netam, Ritika Singh, Manisha Sahu, Trilochan Satapathy, S. Prakash Rao, Purnima Baghel, Mahendra Kumar Sahu

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00009.0         Access: Open Access Read More

Author(s): P Muthukumaran, S Salomi , R Umamaheshwari.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Chirag K Patel, B Panigrahi , R Badmanaban, CN Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Karnakumar V Biradar, Chandrashekhar B Patil, Basavaraj V Chivde, MH Malipatil, Sanjivkumar D Biradar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rupa Bhattacharya, Samira R. Khan

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00015.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Amit Roy, Ram Kumar Sahu, Pushpa Prasad.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): PA Pathade, YS Ahire, VA Bairagi , DR Abhang.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vadivelan R, Umasankar P, Dipanjan Mandal, Shanish A, Dhanabal S.P, Elango K.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags