Author(s): Saraf MN, Sanaye MM, Mengi SA.

Email(s): msmrinalms@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Saraf M.N.1, Sanaye M.M.2*and Mengi S.A.2
1Bombay college of pharmacy santacruz (E) Mumbai,Maharashtra,India
2C.U. Shah College of Pharmacy, SNDT University Santacruz (W), Mumbai 400049, Maharashtra, India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 4,     Year - 2011


Cite this article:
Saraf MN, Sanaye MM, Mengi SA. Evaluation of effect of Murraya koenigii on restraint stress induced perturbations. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics. 2011; 3(4): 184-191.
Recomonded Articles:

Author(s): MM Ghaisas, Surbhi Sharma, GP Ganu, RP Limaye.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Kadiri Sunil Kumar, S Mounica, Rajesh Behera, K Vijay Kumar, Y Shanmukh Sai, R Suthakaran

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00013.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Neeraj Vyawahare, Virendra Kagathara, Rohini Pujari, Manoj Patil, Imtiyaz Ansari and Amol Bhandare.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vrunda V. Shah, Vipul K. Shah, N. R. Sheth, M. M. Patel

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00033.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Manan A Patel, Chetan M Patel, Dipen B Patel, IS Anand , CN Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Neeraj S Vyawahare, Virendra G Kagathara, RG Katedeshmukh, Pushpendra K Sharma, Smeeta M Mohod

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Saraf MN, Sanaye MM, Mengi SA.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): B Bavaji Naidu, MN Palaksha, K Ravishankar, M Naveen , N Basha.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): D Benito Johnson, R Suresh, Prakash Rao Prathima, R Venkatnarayanan , Ashir Ahammad PM.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajesh Kumar D, Prathap Reddy P, Sai Krishna V, Manikanta B, Naga Jyothi D, Samrajyam K..

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Jaliwala YA, Bhatt Neeraj Kumar, Chourasia Neha, Mohanty PK.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags