Author(s): AR Umarkar, AK Raut, SS Sonone, SS Pawar, RS Deshmukh, NV Bharude.

Email(s): arumarkar@gmail.com

DOI: Not Available

Address: A.R. Umarkar*, A.K. Raut, S.S. Sonone, S.S. Pawar, R.S. Deshmukh, and N.V. Bharude
Shree Sureshdada Jain Institute of Pharmaceutical Education and Research Jamner, Dist: Jalgaon.[M.S]
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 6,     Year - 2011


Cite this article:
AR Umarkar, AK Raut, SS Sonone, SS Pawar, RS Deshmukh, NV Bharude. Dibetes in India: A Review. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics. 2011;3(6): 345-352.
Recomonded Articles:

Author(s): Syed Shafeeq. R, Shekshavali. T, Syed Sulthan Ahamed. S N

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00026.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Syed Sulthan Ahamed S N, Shekshavali. T, Syed Shafeeq. R

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00015.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Madhavi Sahu, S. Prakash Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00031.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathib B, Nikhil P Varghese, Virupaksha J. H, Kuppast I. J.

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00006.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammed Haleel P M , Rashid K, C. Senthil Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00005.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Indrayani D. Raut, Akshada N. Kakade , Jadhav Snehal, Jadhav Priyanka, Kabir Amruta

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00002.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Nadiminti Satish Reddy, Vidyasabbani, B. Pravanthi, B. Vijaya Laxmi, B. Harika.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00023.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Khushbu Chauhan, Payal Santwani, Lalkrushn Parmar, Roshni Solanki. Subodh Adeshara.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Benito Johnson, Faisal N.V, Rashid. K, Mohammed Haleel, V. Venkatanarayanan

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00018.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanase KG, Shinde NV, Bharti DK, Undale VR, Bhosale AV.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vandna Dewangan, Himanshu Pandey

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00039.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Vadivelan R, Dhanabal SP, Patil Mohan, Shanish A, Elango K, Suresh B.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): AV Jaydeokar, DD Bandawane, SS Nipate , PD. Chaudhari.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): S Kavi Priya, V Thamizhiniyan, S Subramanian.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Bharath C L, Bandenawaz Ramadurg.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Acharyya, G.K. Dash, S. Pattnaik , RR Chhetree.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): DK Suresh, Mangesh Gavali, Vivek Ingale, Bhaumik Thakar, Md. Saifuddin K, Raghvendra Rao.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags