Author(s): Saudagar RB, Buchake VV, Bachhav RS.

Email(s): bachhavrss@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Saudagar R.B., Buchake V.V. and *Bachhav R.S.
KCT’s Ravindra Gambhirrao Sapkal College of Pharmacy. Anjaneri, Nashik-13
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 3,     Year - 2012


Cite this article:
Saudagar RB, Buchake VV, Bachhav RS. Role of Retinoids in treatment of Alzheimer’s disease. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics. 2012; 4(3): 144-149 .
Recomonded Articles:

Author(s): Sudhanshu Kumar Meher, P K Mukherjee, S K Banarjee Chaudhury, Bani Marjit, B PShaw.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00014.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Nadiminti Satish Reddy, Vidyasabbani, B. Pravanthi, B. Vijaya Laxmi, B. Harika.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00023.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Jayanth P. C. , Prasanna Kumar Kar, M. Niranjan Babu

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00020.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogesh Shivhare, Priya Singh ,UK Patil.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhakar P, Poorana Pushkalai S, Sabarinath C, Priyadharshini S, Haripriya S

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00002.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Rita M Charde, Hemant J Dhongade, Manoj S Charde, Siddheshwar B Joshi.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Saudagar RB, Buchake VV, Bachhav RS.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): B Sangamewaran, Manmeet Singh Saluja, Ajay Sharma, Chetan Dubey.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): R Sathish, K Natarajan, S Selvakumar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Sarvan Kumar, S. Swathi, B. Laxmi Prasanna, M. Prathima Kumari, R. Suthakaran

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00012.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Chirag K Patel, B Panigrahi , R Badmanaban, CN Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Saiprasanna Behera, S. Manohar Babu, Y Roja Ramani, Prasanta Kumar Choudhury, Rajeshree Panigrahi.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashish Kumar Netam, Jhakeshwar Prasad, Trilochan Satapathy

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00008.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Ajay Kshirsagar, Deepa Ingawale, Purnima Ashok, Vrushali Thorve, Tanmay Dodal, Anurag Dodal, Mahesh Kahane, Bharat Zope.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin Mahurkar, Sayeed Ul hasan SM, Arati Malpani A, Chetan Manjunath.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Akanksha Pandey, Nikita Saraswat, Pranay Wal, Rashmi Saxena Pal, Ankita Wal, Deepa Maurya

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00029.6         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags