Author(s): Singh Sanat, KK Singh, KK Dhruv, Netam Sujata.

Email(s): Email ID Not Available

DOI: Not Available

Address: Singh Sanat1*, K.K.Singh2, K.K. Dhruv3 and Netam Sujata4
1Associate Professor, Orthopaedic, Peoples College of Medical Sciences and Research Centre, Bhopal
2Associate Professor, Surgery, Peoples College of Medical Sciences and Research Centre, Bhopal
3Associate Professor, Chiryau Medical College and Hospital
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 6,     Year - 2012


Cite this article:
Singh Sanat, KK Singh, KK Dhruv, Netam Sujata. An assessment of the functional results of Supracondylar and Intercondylar fractures of distal femur treated with 95˚ angle blade plate . Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics.2012;4(6): 346-348 .
Recomonded Articles:

Author(s): Kishan K G, Shekshavali. T, Kuppast I.J, Kishan Kumar MA, Jeevanagouda Patil

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00030.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Madhavi Sahu, S. Prakash Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00031.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Indranil Chanda, Smriti Rekha Chanda , Sadhan Kr Dutta.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Kimbi, RB Ambola, Nabila VS Ajong, Emmanuel N Tufon

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin Aglawe, Amol Gayke, Kavita Sharma, Sonali Jadhav, Sanjivani Gore, Bhagyashri Pandit, Sonali Valate, Mayuri Wagh

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00003.8         Access: Open Access Read More

Author(s): A Tamil Selvan, R Suthakaran, SB Muthu Vadivel, S Karpagam Kumara Sundari.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ajay Saxena, Pravin Kumar Rai, Ajay Kumar Meena, Anupam Srivastava, Priyanka Pandey, Kiran Shrivastava, Shikha Sharma , Gyanendra Dutt Shukla.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Thakur Akash U., Popat Ritesh R., Mhaske Shivshankar D., Narkhede Mahesh B., Chinchole Pavan P., Shrikhande Vinayak N

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00019.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Srikanth J , Muralidharan P.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Naiya Devgan, Meenakshi Barsaul, Rashmi Sindhwani, Smiti Nanda , Manish Devgan.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S Dighe, Shashikant R Pattan, Sanjay B Bhawar, Santosh B Dighe, Mayur S Bhosale, Vishal B Tambe, Vinayak M Gaware,Mangesh B Hole, Sapana M Nagare.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohini Upadhye, Vidula Salvi, Rohini Pujari, Rahul Chanshetti, Uttara Joshi.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mukesh Bachwani, Vandana Sharma, Shikha Jhakotiya, Rakesh Kumar, Pramod Bijarnia, Yojna Upadhaya.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajesh Kumar

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashish Kumar Netam, Jhakeshwar Prasad, Trilochan Satapathy

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00008.9         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags