Author(s): Hina Kausar, Dhekale DN, Mohammed Ubaid-Ur- Rahaman.

Email(s): Email ID Not Available

DOI: Not Available

Address: Hina Kausar1*, Dhekale D.N.2, Mohammed Ubaid-Ur- Rahaman3
1Assistant Professor, Community Medicine, Dr. Ulhas Patil Medical College, Jalgaon Kh.(MS)
2Associate Professor, Community Medicine, Dr. Ulhas Patil Medical College, Jalgaon Kh.(MS)
3Diviosional Medical Officer, Central Railway Hospital, Bhusawal.(MS)

Published In:   Volume - 5,      Issue - 4,     Year - 2013


Cite this article:
Hina Kausar, Dhekale DN, Mohammed Ubaid-Ur- Rahaman. Gender Discrimination and Working Women: Retrospective Study. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics. 2013; 5(4). 247-248.
Recomonded Articles:

Author(s): Srinibash Sahoo, BCS Rao, AK Das, Kamadev Das.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Kimbi, RB Ambola, Nabila VS Ajong, Emmanuel N Tufon

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ganesh G. Dhakad, Kaveri P. Tambe, Sangita P. Shirsat, Neha R. Jaiswal

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00030         Access: Closed Access Read More

Author(s): Singh UR, Sutrakar SK, PC Kol, Sunil Rao, Ravishanker Shrivastava..

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Kadiri Sunil Kumar, CH. Mamatha, N. Deepika, B. Sai Sushma, R. Suthakaran

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00010.6         Access: Open Access Read More

Author(s): SC Shivhare, Arjun O Patidar, KG Malviya, K Venkatesh , Kuldeep Rathod.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rahul Singh Dhariyal, Vishawadeepak Kimothi, Sanjay Singh

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00013.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashish Kumar Netam, Jhakeshwar Prasad, Trilochan Satapathy

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00008.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Ch. Nagabhushanam, P Ramesh babu, NK Durga Devi, A Vasu , Devala Rao.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Parveen Ranga, Amita Sharma

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00035.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Aathira Menon, Apthadevi, Roshni P R

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00021.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Rathi H B, Kashyap Sashikala, Bansal A K, Mohan R S, Gopinath A, Kalita R, Bansal Akash.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Arya B, Krishnaveni K, Sambathkumar R

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00005.1         Access: Open Access Read More

Author(s): John Masih, Sanjay Kumar, Deepak Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00013.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Rathi HB, Bansal AK, PK Shrivastav

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): PA Pathade, YS Ahire, VA Bairagi , DR Abhang.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): L.K. Kanthal, P Mondal, D Saha, D Mridha, S Mandal.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Thakur Amit K, Singh Khileswar , Masih John.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags