Author(s): Singh UR, Sutrakar SK, PC Kol, Sunil Rao, Ravishanker Shrivastava..

Email(s): Email ID Not Available

DOI: Not Available

Address: Dr. Singh U.R.1, Dr. Sutrakar S.K.2, Dr. P.C. Kol1, Dr. Sunil Rao3, Dr. Ravishanker Shrivastava4
1Assistant Professor, Department of Pathology, S.S. Medical College and Asso. S. G.M. Hospital Rewa (M.P.)
2Associate Professor , Department of Pathology, S.S. Medical College and Asso. S.G.M. Hospital Rewa (M.P.)
3Assistant Professor, Department of Pediatrics, S.S. Medical College and Asso. S.G.M. Hospital Rewa (M.P.)
4Resident Medical Officer, Department of Pathology, S.S. Medical College and Asso. S.G.M. Hospital Rewa (M.P.)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 5,      Issue - 5,     Year - 2013


Cite this article:
Singh UR, Sutrakar SK, PC Kol, Sunil Rao, Ravishanker Shrivastava.. Serous Fat Atrophy of Marrow: A Case Report. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics. 2013; 5(5): 302-304.
Recomonded Articles:

Author(s): Singh UR, Sutrakar SK, PC Kol, Sunil Rao, Ravishanker Shrivastava..

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Smita Kolhe, Mohini Upadhye, Priyanka Doke.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhakar P, Poorana Pushkalai S, Sabarinath C, Priyadharshini S, Haripriya S

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00002.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanat Sharma, Tabish Ahmed, Syed Sajid Ali, Raj Sharma, Devender Sachdev.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S Dighe, Shashikant R Pattan, Sanjay B Bhawar, Santosh B Dighe, Mayur S Bhosale, Vishal B Tambe, Vinayak M Gaware,Mangesh B Hole, Sapana M Nagare.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Angad J Nayak, IS Anand , CN Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Yasa Swetha, Sunanda, Rajanikar, Ashwini K Reddy, Srivally, Md Masoom.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin S Chapekar, Sunil R Bavaskar , Fahim J Sayyad.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Parimal M Prajapati, Yatri Shah, DJ Sen, CN Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Raj Purnima, Temburnikar Pankaj, Agrawal Avantika, Shrivastava P.K., Rathod Mritunjay , Verma V. B.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ankit H. Merai, Jasmin S. Mansuri, Sachin B. Narkhede , Anil G. Jadhav.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): RT Kakade, SD Firke, PS Bafna, AK Tilva.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Akanksha Pandey, Nikita Saraswat, Pranay Wal, Rashmi Saxena Pal, Ankita Wal, Deepa Maurya

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00029.6         Access: Closed Access Read More

Author(s): Jeena S, Venkateswaramurthy N, Sambathkumar R

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00004.X         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags