Author(s): Kadiri Sunil Kumar, H Padmalatha, Surayya Farheen, Kalakonda Rajesh.

Email(s): sunil.cology@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Kadiri Sunil Kumar*, H. Padmalatha, Surayya Farheen, Kalakonda Rajesh
Vijaya College of Pharmacy, Munaganoor 501511, Hyderabad, A.P, India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 6,      Issue - 2,     Year - 2014


Cite this article:
Kadiri Sunil Kumar, H Padmalatha, Surayya Farheen, Kalakonda Rajesh. Mood Elevating Activity of Plant Chrozophora plicata (Euphorbiaceae). Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics. 2014; 6(2): 75-78.
Recomonded Articles:

Author(s): Syed Sagheer Ahmed, Chandra Prakash. K, Saba Tabassum, Noor Salma, Ahalya Devi. K H

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00003.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Kishan K G, Shekshavali. T, Kuppast I.J, Kishan Kumar MA, Jeevanagouda Patil

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00030.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Shilpa Maria, IJ Kuppast, JH Virupaksha, M Vanajakshi, K Prasad.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00033.6         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Vanajakshi, J.H. Virupaksha, Shilpa Maria

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00033.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikhil P. Varghese, Shekshavali T. , Prathib B., I.J. Kuppast

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00007.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Jeevanagouda Patil, Kuppast I.J, Kishan Kumar M A, Kishan K G

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00032.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Syed Sulthan Ahamed S N, Shekshavali. T, Syed Shafeeq. R

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00015.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhanshu Kumar Meher, P K Mukherjee, S K Banarjee Chaudhury, Bani Marjit, B PShaw.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00014.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Madhavi Sahu, S. Prakash Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00031.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Lubna Azmi, Shyam Sundar Gupta, Ila Shukla, Padam Kant, O. P. Sidhu, Ch. V. Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00001.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathib B, Nikhil P Varghese, Virupaksha J. H, Kuppast I. J.

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00006.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammed Haleel P M , Rashid K, C. Senthil Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00005.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Subbiah Murugesan, Sundaresan Bhuvaneswari, U.S. Mahadeva Rao, Vajiravelu Sivamurugan

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00022.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Khushbu Chauhan, Payal Santwani, Lalkrushn Parmar, Roshni Solanki. Subodh Adeshara.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Benito Johnson, Faisal N.V, Rashid. K, Mohammed Haleel, V. Venkatanarayanan

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00018.5         Access: Open Access Read More

Author(s): MA Halkai, Arun Patil, MD Akhil Ahmed, AK Beknal .

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00004.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Serene Adak, Dipesh Chakraborty, Himangshu S. Maji, Satakshi Basu, Pradip Roy, Sutanuka Mitra, Nabanita Mukherjee, Samarendra Barik, Arunava Goswami

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00009.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Neeraj Vyawahare, Virendra Kagathara, Rohini Pujari, Manoj Patil, Imtiyaz Ansari and Amol Bhandare.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin Aglawe, Amol Gayke, Kavita Sharma, Sonali Jadhav, Sanjivani Gore, Bhagyashri Pandit, Sonali Valate, Mayuri Wagh

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00003.8         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags