Author(s): Alimuddin Saifi, Rajani Chauhan, Jaya Dwivedi

Email(s): asaifi2005@gmail.com

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00017.3

Address: Alimuddin Saifi1*, Rajani Chauhan2, Jaya Dwivedi3
1Dept. of Pharmacognosy, NKBR College of Pharmacy and Research Centre, Meerut (U.P.)
2Dept. of Pharmacy, Banasthali University, Rajasthan
3Dept. of Chemistry, Banasthali University, Rajasthan
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 8,      Issue - 3,     Year - 2016


Cite this article:
Alimuddin Saifi, Rajani Chauhan, Jaya Dwivedi. Assessment of the antidiabetic activity of Syzygium cumini (Linn.) Skeels in alloxan induced diabetic rats. Res. J. Pharmacology & Pharmacodynamics.2016; 8(3): 91-96. doi: 10.5958/2321-5836.2016.00017.3
Recomonded Articles:

Author(s): Jeevanagouda Patil, Kuppast I.J, Kishan Kumar M A, Kishan K G

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00032.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Madhavi Sahu, S. Prakash Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00031.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathib B, Nikhil P Varghese, Virupaksha J. H, Kuppast I. J.

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00006.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Suneel Kumar A, Venkatarathanamma. V, Naga Saibabu V, Nageswara Rao Tentu, Pavan Kumar Kota, K. Suneel Kumar, A. Vijayalakshmi

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00009.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Nadiminti Satish Reddy, Vidyasabbani, B. Pravanthi, B. Vijaya Laxmi, B. Harika.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00023.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Serene Adak, Dipesh Chakraborty, Himangshu S. Maji, Satakshi Basu, Pradip Roy, Sutanuka Mitra, Nabanita Mukherjee, Samarendra Barik, Arunava Goswami

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00009.5         Access: Open Access Read More

Author(s): T Prabhakar, PKM Nagarathna, BS Vikram.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Anju Mary Daniel, Eby Aluckal, Giju Baby George, Mathews Baby

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00028.3         Access: Open Access Read More

Author(s): A Thangathirupathi, Bhuvaneswari Santharam.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vadivelan R, Dhanabal SP, Patil Mohan, Shanish A, Elango K, Suresh B.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Deepali, Bavaskar Sunil, Todkar Pavan,Dhabale Pandurang.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): S Kavi Priya, V Thamizhiniyan, S Subramanian.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Diana Vivian Atigari, Mrs. Sunanda Sabbithi, Krishna Chaitanya B, Jajisree A, Ramesh C.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Praveen Kumar Uppala, Swarna Latha M, Shashidhar Reddy R, G Chakravarthi.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Bharath C L, Bandenawaz Ramadurg.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanu G Sam, Anjan Kumar, Veeresh Babu D, Narayana Swamy VB.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00024.5         Access: Open Access Read More

Author(s): B B Kameswari, P Devi, M Sharmila banu, B Madhumitha, R Meera.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags