Author(s): Mohibul Hoque, Satish S

Email(s): Email ID Not Available

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00026.X

Address: Mohibul Hoque1, Dr. Satish S2
1Research Scholars, JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan, India
2Department of Pharmaceutical Science, JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 9,      Issue - 3,     Year - 2017


Cite this article:
Mohibul Hoque, Satish S. Antidiabetic Activity in Aqueous Leaf Extract of Ciceracida Linn in Alloxan induced Diabetes Rats Model. Res. J. Pharmacology & Pharmacodynamics.2017; 9(3): 152-156. doi: 10.5958/2321-5836.2017.00026.X
Recomonded Articles:

Author(s): Aswani P. S., Kshirod Kumar Ratha, Dighe Dattatray Pandurang, M. M. Rao, Remya Vijayan

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00008.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Indu.S, Banamali Das, G.C. Bhuyan, M.M. Rao

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00047         Access: Open Access Read More

Author(s): Syed Shafeeq. R, Shekshavali. T, Syed Sulthan Ahamed. S N

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00026.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Shameer Pasha, Mohamed Khaleel, Sukhen Som.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Syed Sulthan Ahamed S N, Shekshavali. T, Syed Shafeeq. R

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00015.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Madhavi Sahu, S. Prakash Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00031.9         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith , C. R. Sudhakaran Nair, K. Pramod

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00001.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathib B, Nikhil P Varghese, Virupaksha J. H, Kuppast I. J.

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00006.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammed Haleel P M , Rashid K, C. Senthil Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00005.8         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Sanjeev Kumar, V Vijay Kumar, AG Prasanthi, LK Kanthal, P Bhoja Raju, K Satyavathi .

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Suneel Kumar A, Venkatarathanamma. V, Naga Saibabu V, Nageswara Rao Tentu, Pavan Kumar Kota, K. Suneel Kumar, A. Vijayalakshmi

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00009.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Indrayani D. Raut, Akshada N. Kakade , Jadhav Snehal, Jadhav Priyanka, Kabir Amruta

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00002.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Jeena S, Venkateswaramurthy N, Sambathkumar R

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00004.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanase KG, Shinde NV, Bharti DK, Undale VR, Bhosale AV.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohit J. Bhor, Harshala Damdhar, Geeta Kokate, Maduri Salve, Swati Andhale

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00025.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Khushbu Chauhan, Payal Santwani, Lalkrushn Parmar, Roshni Solanki. Subodh Adeshara.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Neeraj Vyawahare, Virendra Kagathara, Rohini Pujari, Manoj Patil, Imtiyaz Ansari and Amol Bhandare.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Kadiri Sunil Kumar, S Mounica, Rajesh Behera, K Vijay Kumar, Y Shanmukh Sai, R Suthakaran

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00013.6         Access: Open Access Read More


Recent Articles
Tags