Author(s): Rohit R. Patil, Mayur A. Chaudhari, Tushar A. Deshmukh

Email(s): rp25937@gmail.com ,

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00016.2

Address: Rohit R. Patil*, Mayur A. Chaudhari, Dr. Tushar A. Deshmukh
SES Arunamai College of Pharmacy, Mamurabad, Jalgaon-425001 [M.S.] India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 10,      Issue - 2,     Year - 2018


Cite this article:
Rohit R. Patil, Mayur A. Chaudhari, Tushar A. Deshmukh. A Review on Urticaria. Res. J. Pharmacology and Pharmacodynamics.2018; 10(2): 87-91. doi: 10.5958/2321-5836.2018.00016.2
Recomonded Articles:

Author(s): Madhavi Sahu, S. Prakash Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00031.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathib B, Nikhil P Varghese, Virupaksha J. H, Kuppast I. J.

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00006.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhanshu Kumar Meher, Purnendu Panda, Banmali Das, G. C. Bhuyan, Dr. K. K. Rath

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00023.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Sathyaseelan Thennarasan, Subbiah Murugesan, Vajiravelu Sivamurugan

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00011.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin Aglawe, Amol Gayke, Kavita Sharma, Sonali Jadhav, Sanjivani Gore, Bhagyashri Pandit, Sonali Valate, Mayuri Wagh

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00003.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Rasheed Ahmed, KL Senthilkumar, M Rajkumar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohit R. Patil, Mayur A. Chaudhari, Tushar A. Deshmukh

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00016.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Syed Ibrahim, Mohammed Abrar, Roshan S

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00011.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Deepali, Bavaskar Sunil, Todkar Pavan,Dhabale Pandurang.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Madhavi T, Soosammajohn, Khambhoja S, Bincy Raj, Amit Kumar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S Dighe, Shashikant R Pattan, Sanjay B Bhawar, Santosh B Dighe, Mayur S Bhosale, Vishal B Tambe, Vinayak M Gaware,Mangesh B Hole, Sapana M Nagare.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): BVVS Surya Kiran, Bishnupada Biswal, G Nagarjuna Reddy, LK Kanthal, N Sridhar..

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Manan A Patel, Chetan M Patel, Dipen B Patel, IS Anand , CN Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ch. Nagabhushanam, P Ramesh babu, NK Durga Devi, A Vasu , Devala Rao.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Amit Alexander, DK Tripathi, Ajazuddin, Mukesh Singh, Monesh Sahu, Swarna.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Prabhat K Das, Sabuj Sahoo, Ranjan Sethi, Praveen S Nayak, Shweta Nayak.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Shiksha Jangde, Ranjana Arya, Kamaljit Basan, Neeraj Kumar.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00028.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Akanksha Pandey, Nikita Saraswat, Pranay Wal, Rashmi Saxena Pal, Ankita Wal, Deepa Maurya

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00029.6         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags