Author(s): Chavan G. M., Vasaikar Rupali S., Patil J. K., Hasni Sayyed Hamid, Jain Akash, Vipul H. Jain

Email(s): ghanshyamchavan1@gmail.com

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00022.3

Address: Chavan G. M.*, Vasaikar Rupali S., Patil J. K., Hasni Sayyed Hamid, Jain Akash, Vipul H. Jain
P S G V P M’s College of Pharmacy, Shahada, Dist-Nandurbar, 425409 (M.H.)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 4,     Year - 2019


Cite this article:
Chavan G. M., Vasaikar Rupali S., Patil J. K., Hasni Sayyed Hamid, Jain Akash, Vipul H. Jain. Study of CNS Depressant activity of Ethanolic extract of Madhuca longifolia Flower. Res. J. Pharmacology & Pharmacodynamics.2019; 11(4):127-131. doi: 10.5958/2321-5836.2019.00022.3
Recomonded Articles:

Author(s): Shameer Pasha, Mohamed Khaleel, Sukhen Som.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith , C. R. Sudhakaran Nair, K. Pramod

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00001.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Nadiminti Satish Reddy, Vidyasabbani, B. Pravanthi, B. Vijaya Laxmi, B. Harika.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00023.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Suneel Kumar A, Venkatarathanamma. V, Naga Saibabu V, Nageswara Rao Tentu, Pavan Kumar Kota, K. Suneel Kumar, A. Vijayalakshmi

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00009.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Khushbu Chauhan, Payal Santwani, Lalkrushn Parmar, Roshni Solanki. Subodh Adeshara.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Dasari Narendra Prasad

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Srikanth J , Muralidharan P.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Yeshwante SB, Juvekar AR, Pimprikar RB, Kakade RT, Tabrej M, Kale MK, Firke SD.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogesh Shivhare, Priya Singh ,UK Patil.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Suryawanshi CP, Patil VR, Chaudhari RY, Kale MK, Firake SD, Pimprikar RB, Patil MD, Yeshwante SB, Saindanem DS.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): A Thangathirupathi, Bhuvaneswari Santharam.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): R. Suresh, Ganesh Pandhari Mhaske, Nehru Sai Suresh Chalichem, Ashok Kumar Javvadi, Benito Johnson D, R Venkatanarayanan.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): R. Sathish, V. Nachammai, G. Pasupathi, M. Senthilkumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00029.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Jiban Debnath, Santosh B Dighe, Nachiket S Dighe, Mana Supriya

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): D Kilimozhi, V Parthasarathy , N Amuthavalli.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vadivelan R, Dhanabal SP, Patil Mohan, Shanish A, Elango K, Suresh B.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags