Author(s): Vidya Kameshwari, Selvakumar Selvaraj, Sangeetha Sundaramoorthy

Email(s): sangeetha.sundaramoorthi@yahoo.com

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00010.5

Address: Vidya Kameshwari, Selvakumar Selvaraj, Sangeetha Sundaramoorthy
Department of Microbiology, St. Peters Institute of Higher Education and Research, Avadi, Chennai-600054, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 2,     Year - 2020


Cite this article:
Vidya Kameshwari, Selvakumar Selvaraj, Sangeetha Sundaramoorthy. Single Cell Protein Spirulina-A Nutrient Treasure. Res. J. Pharmacology and Pharmacodynamics.2020; 12(2): 49-54. doi: 10.5958/2321-5836.2020.00010.5
Recomonded Articles:

Author(s): Manasa K.S, Kuppast I.J, Kishan Kumar M.A , Akshara K

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00034.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Palaksha M. N., Ravishankar K, Vijaya Nandini

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00008.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammed Haleel P M , Rashid K, C. Senthil Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00005.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajendra Kumar Jangde.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00007.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Thakur Akash U., Popat Ritesh R., Mhaske Shivshankar D., Narkhede Mahesh B., Chinchole Pavan P., Shrikhande Vinayak N

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00019.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhanshu Kumar Meher, Purnendu Panda, Banmali Das, G. C. Bhuyan, Dr. K. K. Rath

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00023.X         Access: Open Access Read More

Author(s): C. H. Praveena, K. Pramod, K. C. Ajithkumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00026.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Anju Mary Daniel, Eby Aluckal, Giju Baby George, Mathews Baby

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00028.3         Access: Open Access Read More

Author(s): SC Shivhare, Arjun O Patidar, KG Malviya, K Venkatesh , Kuldeep Rathod.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Khuntia Tapas Kumar, Panda DS, Khuntia S.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Patil SM, Maske AP Sapkale GN, Kure AB.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Chithra Namasivayan, Selvakumar Selvaraj, Vidhya Kameshwari, Abraham Nimmy, Sangeetha Sundaramoorthy

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00028.4         Access: Closed Access Read More

Author(s): Aher Vaibhav D, Arjun Patra, Pronobesh Chattopadhyay, Munesh Mani.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pushpendra K Patel, Jyoti Sahu, Narendra K Prajapati, BK Dubey, A Alia.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Vidya Kameshwari, Selvakumar Selvaraj, Sangeetha Sundaramoorthy

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00010.5         Access: Closed Access Read More

Author(s): Vandna Dewangan, Ram Sahu, Trilochan Satapathy, Amit Roy

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00031.2         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags