Author(s): V Nuthan Kumar Babu, Navneet Khurana

Email(s): Email ID Not Available

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00031

Address: V Nuthan Kumar Babu, Dr. Navneet Khurana*
Department of Pharmacology, Lovely professional University, Jalandhar-Delhi G.T. Road, Phagwara, Punjab (India)-144411.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 4,     Year - 2021


Cite this article:
V Nuthan Kumar Babu, Navneet Khurana. A Review on Mitochondrial Dysfunction and Oxidative stress due to Complex-Ⅰ in Parkinson Disease. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics. 2021;13(4):167-0. doi: 10.52711/2321-5836.2021.00031
Recomonded Articles:

Author(s): Suryawanshi CP, Patil VR, Chaudhari RY, Kale MK, Firake SD, Pimprikar RB, Patil MD, Yeshwante SB, Saindanem DS.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhakar P, Poorana Pushkalai S, Sabarinath C, Priyadharshini S, Haripriya S

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00002.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Saudagar RB, Buchake VV, Bachhav RS.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Namrata Dwivedi, Bhavna Dwivedi, Skand Mishra, Yogeshwer Shukla.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Chirag K Patel, B Panigrahi , R Badmanaban, CN Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): B Sangamewaran, Manmeet Singh Saluja, Ajay Sharma, Chetan Dubey.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin M, Prasad K, Dastapur A, Suryawanshi S.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Jhakeshwar Prasad, Ashish Kumar Netam, Ritika Singh, Manisha Sahu, Trilochan Satapathy, S. Prakash Rao, Purnima Baghel, Mahendra Kumar Sahu

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00009.0         Access: Open Access Read More

Author(s): VP Kahale, PR Upadhay, AJ Mhaiskar, PS Shelat, DR Mundhada.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Chavan G. M., Vasaikar Rupali S., Patil J. K., Hasni Sayyed Hamid, Jain Akash, Vipul H. Jain

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00022.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Parag Jain, Anand Surana, Ravindra Pandey, Shiv Shankar Shukla.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): VV Buchake, AP Muthal, RB Saudagar , RS Bachhav.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Srinibash Sahoo, S. H. Doddamani, H. K. Panigrahi

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00027.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Dipsundar Sahu, Shakti Bhushan, Debajyoti Das, Saroj Kumar Debnath, Laxmidhar Barik, Vandana Meena, Vikas Singh, Amit Kumar Dixit, PVV Prasad

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00015         Access: Closed Access Read More

Author(s): Ravi Kumar, Sachin Tyagi, Parveen Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00030.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Kumar, Alimuddin Saifi, Parveen Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2021.00004.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Ambika Nand Jha, Dhaval M. Patel, Jignesh S Patel, Upama N. Trivedi, Akshay H. Shah

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00012         Access: Closed Access Read More

Author(s): Mahesh Babasaheb Kolap, Abhijeet Vijay Dashwant

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00019         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags