Author(s): Sahu Geetanjali, Chandy Anish, Sahu Raju

Email(s): Email ID Not Available

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00005

Address: Sahu Geetanjali*, Chandy Anish, Sahu Raju
School of Pharmacy, Chouksey Engineering College, Lalkhadan, Bilaspur, Chhattisgarh, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 1,     Year - 2022


Cite this article:
Sahu Geetanjali, Chandy Anish, Sahu Raju. A Brief Review on Ophthalmic Suspension for Covid-19 Infection. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics.2022;14(1):29-6. doi: 10.52711/2321-5836.2022.00005
Recomonded Articles:

Author(s): Sanjib Kumar Das, Anuradha Das, Banamali Das, Purnendu Panda, G. C. Bhuyan, Bipin Bihari Khuntia

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00036.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohit J. Bhor, Harshala Damdhar, Geeta Kokate, Maduri Salve, Swati Andhale

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00025.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Serene Adak, Dipesh Chakraborty, Himangshu S. Maji, Satakshi Basu, Pradip Roy, Sutanuka Mitra, Nabanita Mukherjee, Samarendra Barik, Arunava Goswami

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00009.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin Aglawe, Amol Gayke, Kavita Sharma, Sonali Jadhav, Sanjivani Gore, Bhagyashri Pandit, Sonali Valate, Mayuri Wagh

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00003.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Deepali, Bavaskar Sunil, Todkar Pavan,Dhabale Pandurang.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mamillapalli Vani, Mannem Vijaya Sai Sri, Padma Latha Khantamneni

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00014.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Patil SM, Sapkale GN, Kumbhar PB, Maske AP.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Shivakumar SI, Amreen Begum, Syeda Sana, Ansari Firdous

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): K. B. Mahapatra, A. K. Das, Manjusri Sahoo

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00021.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Banashree Jena, G.C. Nanda, Bipin Bihari Khuntia

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00030.7         Access: Open Access Read More

Author(s): L.K. Kanthal, P Mondal, D Saha, D Mridha, S Mandal.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanat Sharma, Syed Sajid Ali, Tabish Ahmed, Raj Sharma, Devender Sachdeva.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rupali Kirtawade, Pallavi Salve, Chhotaram Seervi, Anita Kulkarni and Pandurang Dhabale.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): DS Patel, IS Anand, PA Bhatt.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mahesh Babasaheb Kolap, Pratiksha Kisan Omase, Abhijeet Vijay Dashwant, Rutuja Shrikant Namde

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00016         Access: Open Access Read More

Author(s): Jhakeshwar Prasad, S. Prakash Rao, Ashish Kumar Netam, Trilochan Satapathy

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00024.1         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags