Author(s): Ghanshyam Sevak, Yashpal Singh Chauhan, Narendra Parihar, Mahendra Singh Rathore

Email(s): yashpalsinghchauhan20@gmail.com

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00018

Address: Ghanshyam Sevak, Yashpal Singh Chauhan*, Narendra Parihar, Mahendra Singh Rathore
Geetanjali Institute of Pharmacy, Udaipur, Rajasthan., India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 2,     Year - 2022


Cite this article:
Ghanshyam Sevak, Yashpal Singh Chauhan, Narendra Parihar, Mahendra Singh Rathore. Review of Novel Corona Virus Disease (Covid-19) in India. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics.2022;14(2):99-9. doi: 10.52711/2321-5836.2022.00018
Recomonded Articles:

Author(s): Syed Sagheer Ahmed, Chandra Prakash. K, Saba Tabassum, Noor Salma, Ahalya Devi. K H

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00003.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, BK Das, MM Rao, GChD Naga Lakshmi.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00011.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Shameer Pasha, Mohamed Khaleel, Sukhen Som.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Chunendra Kumar, Shiv Shankar Shukla, Ravindra Kumar Pandey

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00016.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, Das, GC Nanda.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Syed Shafeeq. R, Shekshavali. T, Syed Sulthan Ahamed. S N

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00026.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Shilpa Maria, IJ Kuppast, JH Virupaksha, M Vanajakshi, K Prasad.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00033.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikhil P. Varghese, Shekshavali T. , Prathib B., I.J. Kuppast

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00007.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhanshu Kumar Meher, Banmali Das, Purnendu Panda, GC Bhuyan, MM Rao.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00006.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhanshu Kumar Meher, Purnendu Panda, Banmali Das, G. C. Bhuyan, Dr. K. K. Rath

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00023.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Dipti Phadtare, Rajashri Kulkarni

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00016.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Srinibash Sahoo, AK Das, Kamadev Das.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00039.7         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith , C. R. Sudhakaran Nair, K. Pramod

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00001.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Kumar Das, Anuradha Das, Banamali Das, Purnendu Panda, G. C. Bhuyan, Bipin Bihari Khuntia

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00036.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Srinibash Sahoo, BCS Rao, AK Das, Kamadev Das.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Satish Narra, Bandenawaz Ramadurg, Saraswathi C D.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Indrayani D. Raut, Akshada N. Kakade , Jadhav Snehal, Jadhav Priyanka, Kabir Amruta

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00002.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Ajay Kumar Meena, Himanshu Sehgal, MM Rao, P Panda, MM Padhi.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags