Author(s): Marathe Varsha S., Azam Z. Shaikh, S. P. Pawar, Ritik. S. Jain

Email(s): ritikbadera390@gmail.com

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00023

Address: Marathe Varsha S., Azam Z. Shaikh, S. P. Pawar, Ritik. S. Jain
Department of Pharmacology, P.S.G.V.P.M’s College of Pharmacy, Shahada.
Department of Pharmacology, Ahinsa Institute of Pharmacy, Dondaicha.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 3,     Year - 2022


Cite this article:
Marathe Varsha S., Azam Z. Shaikh, S. P. Pawar, Ritik. S. Jain. Depression: As a Risk Factor for Coronary Heart Disease. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics.2022;14(3):139-5. doi: 10.52711/2321-5836.2022.00023
Recomonded Articles:

Author(s): Khushbu Chauhan, Payal Santwani, Lalkrushn Parmar, Roshni Solanki. Subodh Adeshara.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Neeraj Vyawahare, Virendra Kagathara, Rohini Pujari, Manoj Patil, Imtiyaz Ansari and Amol Bhandare.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): VI Zalavadiya, VK Shah, DD Santani, MS Patel, JM Fosi, AK Chaudhary.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Praveen Kumar Uppala, Swarna Latha M, Shashidhar Reddy R, G Chakravarthi.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): P Vinoth Kumar, Ch Sudheer Kumar, V Veera Thamarai Selvi , A Amala Bricey.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Kumar, Alimuddin Saifi, Parveen Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2021.00004.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Dipsundar Sahu, Shakti Bhushan, Debajyoti Das, Saroj Kumar Debnath, Laxmidhar Barik, Vandana Meena, Vikas Singh, Amit Kumar Dixit, PVV Prasad

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00015         Access: Open Access Read More

Author(s): Chithra Namasivayan, Selvakumar Selvaraj, Vidhya Kameshwari, Abraham Nimmy, Sangeetha Sundaramoorthy

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00028.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Manan A Patel, Chetan M Patel, Dipen B Patel, IS Anand , CN Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Chavan G. M., Vasaikar Rupali S., Patil J. K., Hasni Sayyed Hamid, Jain Akash, Vipul H. Jain

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00022.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Ch. Nagabhushanam, P Ramesh babu, NK Durga Devi, A Vasu , Devala Rao.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Shiksha Jangde, Ranjana Arya, Kamaljit Basan, Neeraj Kumar.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00028.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Jeena S, Venkateswaramurthy N, Sambathkumar R

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00004.X         Access: Open Access Read More

Author(s): DS Patel, IS Anand, PA Bhatt.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sahu Jyoti, Patel Pushpendra Kumar, Chanchal Deep Kaur .

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Avani H Sheth, Dhrubo Jyoti Sen , Naman B Doshi.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags