Author(s): Mahesh Babasaheb Kolap, Nazhat Alimuddin Bepari, Sadiya Yasin Mangalware, Rajesh Keshav Bhadke

Email(s): kolapmb@gmail.com

DOI: 10.52711/2321-5836.2023.00004

Address: Mahesh Babasaheb Kolap, Nazhat Alimuddin Bepari, Sadiya Yasin Mangalware, Rajesh Keshav Bhadke
Dr. Bapuji Salunkhe Institute of Pharmacy, Miraj, Maharashtra, 4164116.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 15,      Issue - 1,     Year - 2023


Cite this article:
Mahesh Babasaheb Kolap, Nazhat Alimuddin Bepari, Sadiya Yasin Mangalware, Rajesh Keshav Bhadke. Review on WHO. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics 2023;15(1):15-8. doi: 10.52711/2321-5836.2023.00004
Recomonded Articles:

Author(s): M. Vanajakshi, J.H. Virupaksha, Shilpa Maria

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00033.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Jeevanagouda Patil, Kuppast I.J, Kishan Kumar M A, Kishan K G

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00032.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathib B, Nikhil P Varghese, Virupaksha J. H, Kuppast I. J.

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00006.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin Aglawe, Amol Gayke, Kavita Sharma, Sonali Jadhav, Sanjivani Gore, Bhagyashri Pandit, Sonali Valate, Mayuri Wagh

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00003.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Palaksha M. N., Ravishankar K, Vijaya Nandini

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00008.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Kimbi, RB Ambola, Nabila VS Ajong, Emmanuel N Tufon

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Santosh B. Dighe, BS Kuchekar, Sagar B. Wankhede.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): SB Badgujar, RT Mahajan, MZ Chopda.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pushpa A. Karale, Mahesh A. Karale, Mokshada C. Utikar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00006.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Shruthi. K.V, Basavaraj Bandare, Satyanarayana. V, Sanjana Prakash

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00012.X         Access: Open Access Read More

Author(s): P Natarajan, A Thanga Thirupati, R Sutharsingh, J Immanuvel Manicaraj , N Vijayakrishnan.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajendra Kumar Jangde.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00007.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Diana Vivian Atigari, Mrs. Sunanda Sabbithi, Krishna Chaitanya B, Jajisree A, Ramesh C.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): S Mohanraj, Santhoshkumar C , A Chandran.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Dama G, Bidkar J, Deore S, Jori M , Joshi P.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanat Sharma, Tabish Ahmed, Syed Sajid Ali, Raj Sharma, Devender Sachdev.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjay N Telkar, Veerashekar T, I. J Kuppast, Deekshith Dcosta

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00020.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanu G Sam, Anjan Kumar, Veeresh Babu D, Narayana Swamy VB.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00024.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Chavan G. M., Vasaikar Rupali S., Patil J. K., Hasni Sayyed Hamid, Jain Akash, Vipul H. Jain

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00022.3         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags