Author(s): Ganesh G. Dhakad, Sayali V. Ganjiwale, Shweta M. Nawghare, Abhijit V. Shrirao, N.I. Kochar, A. V. Chandewar

Email(s): ganeshdhakad552@gmail.com

DOI: 10.52711/2321-5836.2023.00014

Address: Ganesh G. Dhakad, Sayali V. Ganjiwale, Shweta M. Nawghare, Abhijit V. Shrirao, N.I. Kochar, A. V. Chandewar
Pataldhamal Wadhwani College of Pharmacy, Yavatmal.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 15,      Issue - 2,     Year - 2023


Cite this article:
Ganesh G. Dhakad, Sayali V. Ganjiwale, Shweta M. Nawghare, Abhijit V. Shrirao, N.I. Kochar, A. V. Chandewar. Review on Butea monosperma Plant and Its Medicinal Use. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics.2023;15(2):69-2. doi: 10.52711/2321-5836.2023.00014
Recomonded Articles:

Author(s): Syed Sagheer Ahmed, Chandra Prakash. K, Saba Tabassum, Noor Salma, Ahalya Devi. K H

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00003.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, BK Das, MM Rao, GChD Naga Lakshmi.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00011.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, Das, GC Nanda.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): T. Shekshavali, S. Roshan

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00031.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhanshu Kumar Meher, Purnendu Panda, Banmali Das, G. C. Bhuyan, Dr. K. K. Rath

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00023.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Kumar Das, Anuradha Das, Banamali Das, Purnendu Panda, G. C. Bhuyan, Bipin Bihari Khuntia

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00036.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Indranil Chanda, Smriti Rekha Chanda , Sadhan Kr Dutta.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin Aglawe, Amol Gayke, Kavita Sharma, Sonali Jadhav, Sanjivani Gore, Bhagyashri Pandit, Sonali Valate, Mayuri Wagh

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00003.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Upadhyay SU, Jain VC, Upadhyay UM.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00021.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Sambrekar Sudhir N, Patil PA, Suhas A Patil.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Thakur Akash U., Popat Ritesh R., Mhaske Shivshankar D., Narkhede Mahesh B., Chinchole Pavan P., Shrikhande Vinayak N

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00019.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Yeshwante SB, Juvekar AR, Pimprikar RB, Kakade RT, Tabrej M, Kale MK, Firke SD.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Srikanth J , Muralidharan P.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pankaj Rakha, Manju Nagpal, Sunil Sharma, Milind Parle.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Shahin Khan, Ajay Kumar Meena, Ajay Saluja.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00036.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, AK Meena, MM Rao, R Sannd, Govind Reddy, MM Padhi , Ramesh Babu.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): VI Zalavadiya, VK Shah, DD Santani, MS Patel, JM Fosi, AK Chaudhary.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Prasad K, Nitin M, Chetan M, Girish M, Krishna Kumar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics (RJPPD) is an international, peer-reviewed journal....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958 2321-5836 


Recent Articles
Tags