Author(s): Swapnil S. Lad, Swati U. Kolhe, Omkar A. Devade, Chetashri N. Patil, Rohit D. Nalawade, Asawari P. Mansabdar

Email(s): ladswapnil6995@gmail.com

DOI: 10.52711/2321-5836.2023.00023

Address: Swapnil S. Lad, Swati U. Kolhe, Omkar A. Devade, Chetashri N. Patil, Rohit D. Nalawade, Asawari P. Mansabdar
Department of Pharmacology, AISSMS College of Pharmacy, Pune, Maharashtra - 411001.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 15,      Issue - 3,     Year - 2023


Cite this article:
Swapnil S. Lad, Swati U. Kolhe, Omkar A. Devade, Chetashri N. Patil, Rohit D. Nalawade, Asawari P. Mansabdar. Hyperlipidaemia: A Review of Literature. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics. 2023; 15(3):127-2. doi: 10.52711/2321-5836.2023.00023
Recomonded Articles:

Author(s): Madhavi Sahu, S. Prakash Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00031.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Dipti Phadtare, Rajashri Kulkarni

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00016.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammed Haleel P M , Rashid K, C. Senthil Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00005.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Dipsundar Sahu, Shakti Bhushan, Debajyoti Das, Saroj Kumar Debnath, Laxmidhar Barik, Vandana Meena, Vikas Singh, Amit Kumar Dixit, PVV Prasad

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00015         Access: Open Access Read More

Author(s): Ajay Saxena, Pravin Kumar Rai, Ajay Kumar Meena, Anupam Srivastava, Priyanka Pandey, Kiran Shrivastava, Shikha Sharma , Gyanendra Dutt Shukla.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): M Lavanya, Asish Bhaumik, A Gopi Reddy, Ch Manasa, B Kalyani, S Sushmitha

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00012.4         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Benito Johnson, Faisal N.V, Rashid. K, Mohammed Haleel, V. Venkatanarayanan

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00018.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Sathyaseelan Thennarasan, Subbiah Murugesan, Vajiravelu Sivamurugan

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00011.8         Access: Open Access Read More

Author(s): IJ Kuppast, P Vasudeva Nayak, MC Ravi, SS Biradar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Roman Aneshwari, Anil Kumar Sahu, Vishal Jain.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00040.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Akanksha Pandey, Nikita Saraswat, Pranay Wal, Rashmi Saxena Pal, Ankita Wal, Deepa Maurya

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00029.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjay N Telkar, Veerashekar T, I. J Kuppast, Deekshith Dcosta

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00020.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Jhakeshwar Prasad, Ashish Kumar Netam, Mahendra Kumar Sahu, Trilochan Satapathy

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00027.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Bharath C L, Bandenawaz Ramadurg.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Rahul Singh Dhariyal, Vishawadeepak Kimothi, Sanjay Singh

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00013.2         Access: Open Access Read More

Author(s): D.A. Helen Sheeba, V. Gauthami Yadav

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanat Sharma, Tabish Ahmed, Syed Sajid Ali, Raj Sharma, Devender Sachdev.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashish Kumar Netam, Jhakeshwar Prasad, Trilochan Satapathy

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00008.9         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Swapna, J. Poojitha, B. Pravallika

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00027.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Shaik Abdul Saleem, Bathula Lakshmi, J.N. Suresh Kumar

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00014         Access: Open Access Read More


Recent Articles
Tags