Author(s): Yashashri P. Dhokane, Umair Akhtar

Email(s): yashree61604@gmail.com

DOI: 10.52711/2321-5836.2024.00003

Address: Yashashri P. Dhokane*, Umair Akhtar
Department of Pharmacology, Vidyabharati College of Pharmacy, C.K. Naidu Road, Camp, Amravati – 444602 (Maharashtra) India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 16,      Issue - 1,     Year - 2024


Cite this article:
Yashashri P. Dhokane, Umair Akhtar. Pharmacological Evaluation of Lactuca canadensis. Linn extract on Anti-Inflammatory activity in Experimental Animals. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics. 2024;16(1):15-8. doi: 10.52711/2321-5836.2024.00003
Recomonded Articles:

Author(s): Syed Sagheer Ahmed, Chandra Prakash. K, Saba Tabassum, Noor Salma, Ahalya Devi. K H

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00003.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, BK Das, MM Rao, GChD Naga Lakshmi.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00011.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, Das, GC Nanda.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Kishan K G, Shekshavali. T, Kuppast I.J, Kishan Kumar MA, Jeevanagouda Patil

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00030.6         Access: Open Access Read More

Author(s): T. Shekshavali, S. Roshan

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00031.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhanshu Kumar Meher, Purnendu Panda, Banmali Das, G. C. Bhuyan, Dr. K. K. Rath

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00023.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikhil P. Varghese, Shekshavali T. , Prathib B., I.J. Kuppast

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00007.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Jeevanagouda Patil, Kuppast I.J, Kishan Kumar M A, Kishan K G

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00032.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Smita Kolhe, Mohini Upadhye, Priyanka Doke.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin Aglawe, Amol Gayke, Kavita Sharma, Sonali Jadhav, Sanjivani Gore, Bhagyashri Pandit, Sonali Valate, Mayuri Wagh

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00003.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Kumar Das, Anuradha Das, Banamali Das, Purnendu Panda, G. C. Bhuyan, Bipin Bihari Khuntia

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00036.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhanshu Kumar Meher, P K Mukherjee, S K Banarjee Chaudhury, Bani Marjit, B PShaw.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00014.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Upadhyay SU, Jain VC, Upadhyay UM.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00021.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Indranil Chanda, Smriti Rekha Chanda , Sadhan Kr Dutta.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammed Haleel P M , Rashid K, C. Senthil Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00005.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Dipsundar Sahu, Shakti Bhushan, Debajyoti Das, Saroj Kumar Debnath, Laxmidhar Barik, Vandana Meena, Vikas Singh, Amit Kumar Dixit, PVV Prasad

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00015         Access: Open Access Read More

Author(s): Suneel Kumar A, Venkatarathanamma. V, Naga Saibabu V, Nageswara Rao Tentu, Pavan Kumar Kota, K. Suneel Kumar, A. Vijayalakshmi

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00009.X         Access: Open Access Read More


Recent Articles
Tags