Author(s): Divyani R Patil, Kiran Prakash Patil, Dr. Sunila A Patil

Email(s): patildivyani7779@gmail.com

DOI: 10.52711/2321-5836.2024.00022

Address: Divyani R Patil*, Kiran Prakash Patil, Dr. Sunila A Patil
P.S.G.V.P. M’s College of Pharmacy, Shahada.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 16,      Issue - 2,     Year - 2024


Cite this article:
Divyani R Patil, Kiran Prakash Patil, Dr. Sunila A Patil. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics. 2024;16(2):123-6. doi: 10.52711/2321-5836.2024.00022
Recomonded Articles:

Author(s): Sachin Aglawe, Amol Gayke, Kavita Sharma, Sonali Jadhav, Sanjivani Gore, Bhagyashri Pandit, Sonali Valate, Mayuri Wagh

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00003.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Kumar Das, Anuradha Das, Banamali Das, Purnendu Panda, G. C. Bhuyan, Bipin Bihari Khuntia

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00036.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohit J. Bhor, Harshala Damdhar, Geeta Kokate, Maduri Salve, Swati Andhale

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00025.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Serene Adak, Dipesh Chakraborty, Himangshu S. Maji, Satakshi Basu, Pradip Roy, Sutanuka Mitra, Nabanita Mukherjee, Samarendra Barik, Arunava Goswami

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00009.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Deepali, Bavaskar Sunil, Todkar Pavan,Dhabale Pandurang.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Banashree Jena, G.C. Nanda, Bipin Bihari Khuntia

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00030.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Mamillapalli Vani, Mannem Vijaya Sai Sri, Padma Latha Khantamneni

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00014.9         Access: Open Access Read More

Author(s): K. B. Mahapatra, A. K. Das, Manjusri Sahoo

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00021.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Josphine A, Senthil Kumar G, Madhanraj P,Panneerselvam A.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Swapna, J. Poojitha, B. Pravallika

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00027.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Shivakumar SI, Amreen Begum, Syeda Sana, Ansari Firdous

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): OG Bhusnure, KR Alagawadi , PS Giram.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Patil SM, Sapkale GN, Kumbhar PB, Maske AP.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradnya. N. Jagtap, Prachali Ramdas Chavan, Suhas shitole

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00018.X         Access: Open Access Read More

Author(s): DS Patel, IS Anand, PA Bhatt.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Agarwal A, Gupta V, Gupta Amita, Jayalakshmi S.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More


Recent Articles
Tags