Author(s): Patil Divyashree Kantilal, Dhankani Amitkumar R, Dhankani Mansi A, S. P. Pawar

Email(s): divyashree2609@gmail.com , dhankaniamit@gmail.com , laxmipremchandani3@gmail.com , sppawar75@gmail.com

DOI: 10.52711/2321-5836.2024.00015

Address: Patil Divyashree Kantilal, Dhankani Amitkumar R, Dhankani Mansi A, S. P. Pawar
P.S.G.V.P. Mandal’s College of Pharmacy, Shahada, Maharashtra.
*Corresponding Author E-mail:

Published In:   Volume - 16,      Issue - 2,     Year - 2024


Cite this article:
Patil Divyashree Kantilal, Dhankani Amitkumar R, Dhankani Mansi A, S. P. Pawar. Exploring the Potential of Tinospora cordifolia: Formulation and Evaluation of an Innovative Antiacne Cream. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics. 2024;16(2):85-9. doi: 10.52711/2321-5836.2024.00015
Recomonded Articles:

Author(s): Syed Sagheer Ahmed, Chandra Prakash. K, Saba Tabassum, Noor Salma, Ahalya Devi. K H

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00003.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, BK Das, MM Rao, GChD Naga Lakshmi.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00011.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, Das, GC Nanda.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Shilpa Maria, IJ Kuppast, JH Virupaksha, M Vanajakshi, K Prasad.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00033.6         Access: Open Access Read More

Author(s): T. Shekshavali, S. Roshan

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00031.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhanshu Kumar Meher, Purnendu Panda, Banmali Das, G. C. Bhuyan, Dr. K. K. Rath

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00023.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin Aglawe, Amol Gayke, Kavita Sharma, Sonali Jadhav, Sanjivani Gore, Bhagyashri Pandit, Sonali Valate, Mayuri Wagh

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00003.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Kumar Das, Anuradha Das, Banamali Das, Purnendu Panda, G. C. Bhuyan, Bipin Bihari Khuntia

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00036.2         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith , C. R. Sudhakaran Nair, K. Pramod

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00001.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathib B, Nikhil P Varghese, Virupaksha J. H, Kuppast I. J.

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00006.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Upadhyay SU, Jain VC, Upadhyay UM.

DOI: 10.5958/2321-5836.2015.00021.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Indranil Chanda, Smriti Rekha Chanda , Sadhan Kr Dutta.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Suneel Kumar A, Venkatarathanamma. V, Naga Saibabu V, Nageswara Rao Tentu, Pavan Kumar Kota, K. Suneel Kumar, A. Vijayalakshmi

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00009.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Palaksha M. N., Ravishankar K, Vijaya Nandini

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00008.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sambrekar Sudhir N, Patil PA, Suhas A Patil.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Subbiah Murugesan, Sundaresan Bhuvaneswari, U.S. Mahadeva Rao, Vajiravelu Sivamurugan

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00022.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Serene Adak, Dipesh Chakraborty, Himangshu S. Maji, Satakshi Basu, Pradip Roy, Sutanuka Mitra, Nabanita Mukherjee, Samarendra Barik, Arunava Goswami

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00009.5         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Janet Beula, T. Rama Mohan Reddy, R. Suthakaran, K. Suneetha

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00013         Access: Open Access Read More

Author(s): Thakur Akash U., Popat Ritesh R., Mhaske Shivshankar D., Narkhede Mahesh B., Chinchole Pavan P., Shrikhande Vinayak N

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00019.2         Access: Open Access Read More


Recent Articles
Tags