Author(s): NS Dighe, SR Pattan, SB Dighe, SB Bhawar, RB Saudagar, V M Gaware, MB Hole, VB Tambe

Email(s): Email ID Not Available

DOI: Not Available

Address: NS Dighe1, SR Pattan1, SB Dighe1, SB Bhawar1, RB Saudagar2, V M Gaware1, MB Hole1 and VB Tambe1
1Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, A/P-Loni (413736), Tal- Rahata, Dist.-Ahmednagar, Maharashtra, India
2R. G. Sapakal College of Pharmacy, Nasik, Maharashtra, India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 1,      Issue - 1,     Year - 2009


ABSTRACT:
NO ABSTRACT


Cite this article:
NS Dighe, SR Pattan, SB Dighe, SB Bhawar, RB Saudagar, V M Gaware, MB Hole, VB Tambe. Chikungunya Disease: A Review. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics 2009; 1(1): 07-12.

Cite(Electronic):
NS Dighe, SR Pattan, SB Dighe, SB Bhawar, RB Saudagar, V M Gaware, MB Hole, VB Tambe. Chikungunya Disease: A Review. Research J. Pharmacology and Pharmacodynamics 2009; 1(1): 07-12.   Available on: https://rjppd.org/AbstractView.aspx?PID=2009-1-1-20


Recomonded Articles:

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, Das, GC Nanda.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Manasa K.S, Kuppast I.J, Kishan Kumar M.A , Akshara K

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00034.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Madhavi Sahu, S. Prakash Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00031.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin Aglawe, Amol Gayke, Kavita Sharma, Sonali Jadhav, Sanjivani Gore, Bhagyashri Pandit, Sonali Valate, Mayuri Wagh

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00003.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathib B, Nikhil P Varghese, Virupaksha J. H, Kuppast I. J.

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00006.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammed Haleel P M , Rashid K, C. Senthil Kumar

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00005.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Ajay Kumar Meena, Himanshu Sehgal, MM Rao, P Panda, MM Padhi.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): A Tamil Selvan, R Suthakaran, SB Muthu Vadivel, S Karpagam Kumara Sundari.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Thakur Akash U., Popat Ritesh R., Mhaske Shivshankar D., Narkhede Mahesh B., Chinchole Pavan P., Shrikhande Vinayak N

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00019.2         Access: Open Access Read More

Author(s): S. D. Kadam, S. A. Chavhan, S. A. Shinde, P. N. Sapkal

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00032.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Mukesh Bachwani, Vandana Sharma, Shikha Jhakotiya, Rakesh Kumar, Pramod Bijarnia, Yojna Upadhaya.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S Dighe, Shashikant R Pattan, Sanjay B Bhawar, Santosh B Dighe, Mayur S Bhosale, Vishal B Tambe, Vinayak M Gaware,Mangesh B Hole, Sapana M Nagare.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashok Kumar Gupta, Shivalinge Gowda KP, Umashankar RN, Nandeesh R, Sreedhar S.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): SB Patil, GM Chavan, DS Ghodke, Nilofar S Naikwade, CS Magdum.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): R Sathish, K Natarajan, S Selvakumar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Shashikant Pattan, Nachiket Dighe, Sanjay Bhawar, Vinayak Gaware, Deepak Musmade, Mangesh Hole, Smita Parjane, Mayur Bhosale, Sapana Nagare.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Thakur JR, Singh Sanat, Bansal AK, Khan, QH, Sinha T, Shrivastava PK.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Jhakeshwar Prasad, S. Prakash Rao, Ashish Kumar Netam, Trilochan Satapathy

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00024.1         Access: Open Access Read More

Author(s): NS Dighe, SR Pattan, SB Dighe, SB Bhawar, RB Saudagar, V M Gaware, MB Hole, VB Tambe

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More


Recent Articles
Tags