Author(s): Rajesh Kumar D, Prathap Reddy P, Sai Krishna V, Manikanta B, Naga Jyothi D, Samrajyam K..

Email(s): rajeshpharma89@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Rajesh Kumar D.1*, Prathap Reddy P.2, Sai Krishna V.2, Manikanta B.2 , Naga Jyothi D.2, Samrajyam K.2
1Department of Pharmacology, Siddhartha Institute of Pharmaceutical Sciences, Jonnalagadda, Narsaraopet, Guntur (DT) A.P.
2IV Year B. Pharm. Students, Siddhartha Institute of Pharmaceutical Sciences, Jonnalagadda, Narsaraopet, Guntur (DT) A.P.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 6,      Issue - 1,     Year - 2014


ABSTRACT:
NO ABSTRACT


Cite this article:
Rajesh Kumar D, Prathap Reddy P, Sai Krishna V, Manikanta B, Naga Jyothi D, Samrajyam K.. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Neurological Cramp. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics. 2014; 6(1): 44-49.

Cite(Electronic):
Rajesh Kumar D, Prathap Reddy P, Sai Krishna V, Manikanta B, Naga Jyothi D, Samrajyam K.. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Neurological Cramp. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics. 2014; 6(1): 44-49.   Available on: https://rjppd.org/AbstractView.aspx?PID=2014-6-1-22


Recomonded Articles:

Author(s): Purnendu Panda, Banamali Das, DS Sahu, SK Meher, GC Bhuyna, BK Das, MM Rao.

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00008.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Purnendu Panda, Indu.S, Banamali Das, G.C. Bhuyan, M.M. Rao

DOI: 10.52711/2321-5836.2022.00047         Access: Closed Access Read More

Author(s): Smita Kolhe, Mohini Upadhye, Priyanka Doke.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathib B, Nikhil P Varghese, Virupaksha J. H, Kuppast I. J.

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00006.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Dipsundar Sahu, Shakti Bhushan, Debajyoti Das, Saroj Kumar Debnath, Laxmidhar Barik, Vandana Meena, Vikas Singh, Amit Kumar Dixit, PVV Prasad

DOI: 10.52711/2321-5836.2021.00015         Access: Open Access Read More

Author(s): Lubna Azmi, Shyam Sundar Gupta, Ila Shukla, Padam Kant, O. P. Sidhu, Ch. V. Rao

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00001.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan R. Vakhariya, Rutuja R. Shaha, Archana R. Dhole, C.S Magdum

DOI: 10.5958/2321-5836.2017.00013.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Jeena S, Venkateswaramurthy N, Sambathkumar R

DOI: 10.5958/2321-5836.2020.00004.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Madhavi T, Soosammajohn, Khambhoja S, Bincy Raj, Amit Kumar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Olukayode Olugbenga Orole, Gerard O. Uyi, Ayofemi F. Gbadeyan

DOI: 10.5958/2321-5836.2016.00027.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Raghava Ramesh Narayana, KP Shivalinge Gowda, Syed Mansoor Ahamed and S Badami.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Sudhakar P, Poorana Pushkalai S, Sabarinath C, Priyadharshini S, Haripriya S

DOI: 10.5958/2321-5836.2018.00002.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Manan A Patel, Chetan M Patel, Dipen B Patel, IS Anand , CN Patel.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Prasad K, Nitin M, Chetan M, Girish M, Krishna Kumar.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Chavan G. M., Vasaikar Rupali S., Patil J. K., Hasni Sayyed Hamid, Jain Akash, Vipul H. Jain

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00022.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Rahul Singh Dhariyal, Vishawadeepak Kimothi, Sanjay Singh

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00013.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanat Sharma, Raj Sharma, Syed Sajid Ali, Tabish Ahmed, Devender Sachdeva.

DOI: Not Available         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashish Kumar Netam, Jhakeshwar Prasad, Trilochan Satapathy

DOI: 10.5958/2321-5836.2019.00008.9         Access: Open Access Read More


Recent Articles
Tags